Dịch vụ đăng ký báo giá thi công (không cần thiết kế)

Dịch vụ đăng ký Báo giá thi công (Không cần thiết kế)* Dịch vụ này áp dụng với những đối tượng khách hàng như sau:

Khách hàng đã được các công ty Nội thất khác lên thiết kế chi tiết, chỉ có nhu cầu Furmac báo giá thi công, nếu giá hợp lý sẽ ký hợp đồng thi công để FURMAC hoàn thiện nội thất

Để nhận báo giá chi tiết, các khách hàng cần gửi vào địa chỉ email: đầy đủ các tài liệu sau

– Địa chỉ căn hộ và số điện thoại liên hệ với khách hàng

– Bản 3D Phối cảnh thiết kế

– Bản vẽ kỹ thuật chi tiết (hoặc sơ bộ)

– Những yêu cầu thêm (nếu có)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————–