, Views: 366 , Today Views: 254 Last viewed : Never

Thi công công trình bằng vật liệu laminate

Tháng Chín 24th, 2014

thiết kế 3D và thi công sản phẩm thực tế như thế nào? Thông thường, thiết kế 3D thường đưa ra hình ảnh đẹp hơn thực tế, bởi sự mịn màng và hoàn hảo của bản thiết kế. tuy nhiên, hoàn hảo chưa hẳn đã là đẹp, bởi vì thực tế thường có những thứ mà 3D khó có thể làm được. đó là sự tự nhiên, đó là sự chân thực, đó là góc nhìn…

1: thiết kế 3D