, Views: 2155 , Today Views: 1145 Last viewed : Never

Privacy policy

Tháng Chín 21st, 2011

Privacy-policy – Chính sách riêng tư

 

Chính sách về quyền riêng tư này bao gồm những gì?
Chính sách về quyền riêng tư này bao gồm việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn được thu thập qua trang web này. Trong chính sách này, “trang web này” có nghĩa là trang web của Thietkenoithat.net tại Việt Nam có liên kết với các trang web khác của Thietkenoithat.net.
Các trang web khác của Thietkenoithat.net có thể chứa các chính sách về quyền riêng tư khác với chính sách này. Chính sách riêng tư này liên quan đến trang web Thietkenoithat.net.ph. Trong quá trình tìm hiểu trang web này của Thietkenoithat.net, xin vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của mỗi trang web mà bạn truy cập và đừng cho rằng chính sách về quyền riêng tư này được áp dụng cho tất cả trang web của Thietkenoithat.net.
Ai chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân thu thập được trên trang web này?
Thietkenoithat.net tại Việt Nam kiểm soát thông tin cá nhân thu thập được trên trang web này.
Lưu ý Đặc biệt – nếu bạn dưới 18 tuổi
Nếu bạn dưới 18 tuổi, xin vui lòng không gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi (ví dụ, tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn). Nếu bạn dưới 18 tuổi nhưng vẫn muốn đặt câu hỏi hoặc dùng trang web này trong khi trang web yêu cầu gửi thông tin cá nhân, xin vui lòng yêu cầu cha mẹ hoặc người bảo hộ thực hiện điều này cho bạn.
Thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để:

 • trả lời các thắc mắc hoặc yêu cầu bạn gửi
 • xử lý các yêu cầu hoặc đơn bạn gửi
 • quản lý hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào giữa bạn với chúng tôi
 • đoán và giải quyết các sự cố về hàng hóa hoặc dịch vụ đã cung cấp cho bạn
 • tạo các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Như là một phần của các dịch vụ cung cấp cho bạn qua trang web của chúng tôi, thông tin bạn cung cấp có thể được chuyển đến các nước khác bên ngoài Việt Nam. Ví dụ, điều này có thể xảy ra nếu các máy chủ của chúng tôi tùy theo thời điểm có thể được đặt tại một quốc gia bên ngoài Việt Nam hoặc một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được đặt tại một quốc gia bên ngoài Việt Nam.

Những quốc gia này có thể không có luật bảo vệ dữ liệu tương tự như Việt Nam. Nếu chúng tôi chuyển thông tin của bạn ra ngoài quốc gia bằng cách này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước nhằm đảm bảo các quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ. Hơn nữa, nếu bạn sử dụng các dịch vụ khi đang ở ngoài Việt Nam, thông tin của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài để có thể cung cấp cho bạn những dịch vụ đó.
Ngoại trừ những điều được nêu trong chính sách về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào nếu không có sự cho phép của bạn trừ khi chúng tôi được phép hoặc được yêu cầu thực hiện điều này một cách hợp pháp (ví dụ, nếu được yêu cầu thực hiện theo thủ tục tố tụng hoặc vì mục đích tránh gian lận hoặc tội phạm khác)

hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân và những gì thuộc về người sử dụng/khách hàng của chúng tôi, …
Cung cấp cho bạn thông tin bổ sung và chia sẻ thông tin của bạn
Tùy theo thời điểm, chúng tôi muốn sử dụng thông tin cá nhân của bạn với mục đích khác với những gì đã nêu trong những phần trên. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng bổ sung này sẽ có lợi cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng bạn có thể không muốn chúng tôi sử dụng thông tin của bạn theo cách này.

Chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin của bạn với mục đích được nêu dưới đây nếu bạn xác nhận rằng bạn không muốn chúng tôi sử dụng theo cách này khi bạn gửi thông tin cho chúng tôi. Hơn nữa, nếu bất kỳ lúc nào bạn muốn chúng tôi dừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả mục đích dưới đây, xin vui lòng cho chúng tôi biết.

Chúng tôi sẽ dừng sử dụng thông tin của bạn cho những mục đích đó ngay khi có thể. Tuy nhiên, trong trường hợp này chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích được nêu ở phần trên miễn là hợp lý.
Theo từng thời điểm, chúng tôi muốn sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để:

 • nghiên cứu thị trường và theo dõi số liệu bán hàng
 • thông báo đến bạn về những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, có thể bao gồm liên lạc với bạn qua điện thoại
 • cung cấp thông tin cho các văn phòng và công ty chi nhánh của Thietkenoithat.net có thể bên ngoài Việt Nam nhằm giúp họ gửi thông tin mà bạn quan tâm.

Ngoài ra, tùy theo thời điểm chúng tôi muốn cung cấp tên, địa chỉ, e-mail và bất kỳ thông tin cá nhân khác nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi đến các bên thứ ba được chọn có thể ở ngoài Việt Nam. Các bên thứ ba này có thể sử dụng thông tin này để:

 • nghiên cứu thị trường và theo dõi số liệu bán hàng
 • gửi cho bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ của họ
 • cung cấp thông tin cho các văn phòng và công ty chi nhánh của họ có thể bên ngoài Việt Nam nhằm giúp cho các văn phòng và chi nhánh này gửi thông tin bạn quan tâm.

Thu thập thông tin không mang tính chất cá nhân
Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin không mang tính cá nhân của bạn chẳng hạn như loại trình duyệt internet bạn sử dụng hoặc bạn liên kết với chúng tôi từ trang web nào.

Chúng tôi có thể tập hợp chi tiết bạn gửi cho trang web (ví dụ, tuổi và thành phố nơi bạn sống). Bạn không thể bị nhận dạng từ thông tin này và nó chỉ được dùng để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp dịch vụ hiệu quả trên trang web này.

Theo từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp cho các bên thứ ba thông tin không thuộc về cá nhân hoặc thông tin được tập hợp này để sử dụng liên quan đến trang web này.
Sử dụng các cookie
Chúng tôi có thể lưu trữ một số thông tin (thường được biết như là một “cookie”) trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể đọc những cookie này với mục đích lấy thông tin khi bạn truy cập lại trang web của chúng tôi.

Loại thông tin chúng tôi thu thập là do một cookie đặc trưng theo máy tính cá nhân của bạn được bạn chấp nhận, bao gồm địa chỉ IP, ngày và thời gian bạn truy cập trang web, các phần nào của trang web chúng tôi được truy cập và các trang web được yêu cầu có được cung cấp thành công hay không.

Thông tin này là ẩn danh; thông tin này đại diện cho máy tính chứ không phải người.
Chúng tôi sử dụng thông tin trên cookie ̣để tăng cường hiểu biết về việc sử dụng trang web giúp chúng tôi biết được trang web có hoạt động ở một mức tối ưu hay không. Điều này cho phép chúng tôi nâng cao các dịch vụ web của chúng tôi và giúp bạn có trải nghiệm trực tuyến thú vị và mới mẻ.

Bạn có thể xóa hoặc chặn thông tin này bằng cách thay đổi cài đặt trên máy tính của bạn (vui lòng tham khảo màn hình trợ giúp hoặc tài liệu hướng dẫn của bạn). Nếu bạn xóa hoặc chặn thông tin này, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của trang web.

Phòng chat, bảng thông báo, newsgroups
Nếu vào bất kỳ lúc nào trang web này đưa ra phòng chat, bảng thông báo, newsgroups,… chúng tôi có thể thu thập thông tin bạn cung cấp.

Những thông tin đó sẽ được sử dụng phù hợp với chính sách về quyền riêng tư này. Xin vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn bởi các bên khác do bạn đã cung cấp trên phòng chat, bảng thông báo, newsgroups,…trên trang web này. Vui lòng cẩn thận về thông tin cá nhân bạn cung cấp theo cách này.
Cập nhật hồ sơ chính xác
Chúng tôi hướng đến việc cập nhật thông tin về bạn càng chính xác càng tốt. Nếu bạn muốn xem lại hoặc thay đổi chi tiết bạn đã cung cấp cho chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi như được nêu ra dưới đây.
Bảo mật thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi đã triển khai công nghệ và chính sách với mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư của bạn tránh không bị truy cập và sử dụng trái phép. Và chúng tôi sẽ cập nhật những biện pháp này một cách phù hợp khi có công nghệ mới.
Sử dụng thông tin cá nhân của bạn đã gửi cho các trang web khác
Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về cách thực hiện và chính sách về quyền riêng tư của các trang web khác cho dù:

 • bạn truy cập trang web của bên thứ ba bằng cách sử dụng đường dẫn từ trang web của chúng tôi; hoặc
 • bạn liên kết đến trang web của chúng tôi từ trang web của bên thứ ba.

Chúng tôi đề nghị bạn kiểm tra chính sách của từng trang web bạn truy cập và liên hệ với chủ hoặc người điều hành trang web đó nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc thắc mắc nào.
Gửi thông tin cá nhân về những người khác
Vào từng thời điểm, trang web này có thể yêu cầu bạn cung cấp chi tiết cá nhân về gia đình hoặc bạn bè của bạn để chúng tôi có thể gửi đến họ các chi tiết về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trước khi cung cấp những thông tin đó, xin vui lòng đảm bảo rằng bạn đã được cho phép thực hiện điều này. Chúng tôi sẽ không sử dụng những thông tin này theo bất kỳ hình thức nào không phù hợp với chính sách về quyền riêng tư này.
Chính sách về quyền riêng tư này sẽ thay đổi không?
Theo từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào đối với chính sách về quyền riêng tư và cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn thì chúng tôi sẽ đăng lên những thay đổi đó trên trang web và cố gắng tối đa thông báo đến bạn bất kỳ thay đổi quan trọng nào.

Xin vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi thường xuyên.
Cách thức liên hệ với chúng tôi
Nếu vào bất kỳ lúc nào bạn muốn liên hệ với Thietkenoithat.net về chính sách về quyền riêng tư, bạn có thể thực hiện điều này bằng cách gửi email cho Quản trị viên Web của Thietkenoithat.net : kinhdoanhnoithat@gmail.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Privacy policy, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.